Višnja Matić

Tamara Žakula Desnica
14. Svibanj 2018.

Biografija

Struka:

psiholog, supervizor

Specijalizacije:

Gestalt terapija - pred diplomom, Imago terapija odnosa - u edukaciji, supervizija, terapija seksualnih poremećaja

Članstvo u udruženjima i diplome:

Društvo gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske, Društvo Imago terapeuta Hrvatske, Hrvatsko društvo za superviziju i organizacijski razvoj, Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju

Vrste klijenata i/ili teškoća:

Pojedinci, parovi i obitelji u kriznim situacijama ili oni s potrebom za vlastitim rastom i razvojem i/ili unapređenjem kvalitete svog života, partnerskih, obiteljskih i drugih odnosa. Individualna, grupna i timska supervizija..