O nama

Društvo Imago terapeuta Hrvatske


Društvo Imago terapeuta Hrvatske (DITH) je osnovano 2007. i okuplja sve stručnjake koji su završili sub-specijalizaciju iz Imago terapije odnosa kao punopravne članove te one koji su završili prvu razinu edukacije kao pridružene članove.

Djelatnosti DITH-a su:


 • Sakupljanje i distribucija informacija o edukativnim i terapijskim aktivnostima iz područja Imago terapije u Hrvatskoj i svijetu.
 • Kreiranje i organiziranje edukativnih programa i supervizija sa svrhom unapređenja kvalitete rada Imago terapeuta.
 • Utvrđivanje i usvajanje zajedničkog Kodeksa ponašanja za Imago terapeute u Hrvatskoj, koji se mijenjaju i usklađuju u odnosu na opće prihvaćene europske i svjetske standarde..
 • Zastupanje interesa Imago terapeuta Hrvatske u drugim srodnim profesionalnim udrugama kao i prema javnosti.
 • Poticanje radnih grupa za produbljivanje pojedinih specifičnih tema iz područja Imago terapije.
 • Unapređenje međusobne komunikacije Imago terapeuta i organiziranje stručnih skupova.
 • Podržavanje i organiziranje istraživanja tema vezanih uz djelatnosti udruge.
 • Izdavanje knjiga, skripata, brošura, biltena, audio i video te drugih publikacija iz područja djelatnosti Udruge.
 • Organiziranje konferencija i tribina u svrhu promicanja ciljeva DITH-a.
 • Organiziranje lokalnih i međunarodnih skupova s ciljem razmjene iskustava i unaprijeđenja profesionalnog razvoja Imago terapeuta.
 • Psihosocijalna podrška te savjetovanje i pomaganje obitelji sukladno posebnom propisu.

Članovi DITH


Redovnim članom može postati osoba koja ima diplomu o završenoj edukaciji iz Imago terapije odnosa po kriterijima IRI-a. Pridruženim članom može postati osoba koja ima završenu prvu razinu edukacije iz Imago terapije odnosa.

Redovni članovi društva


Ljiljana Bastaić
Irena Bezić
Jasna Burnać Štefok
Adriana Duras
Robert Duras
Ivana Grabar
Aleksandra Mindoljević Drakulić
Božena Razlog
Igor Grabar

Pridruženi članovi društva


Irena Čorko Meštrović
Ana Marija Frajman
Gordana Galetić
Divna Jović
Adrijana Koščec
Ana Mandac
Luka Marinović
Višnja Matić
Mario Štefok
Jelena Tomac Grbac
Tamara Žakula Desnica
Tija Žarković Palijan

Predsjednica DITH


Ivana Grabar

Potpredsjednica DITH


Jasna Burnać-Štefok

Tajnica/blagajnica DITH


Ljiljana Bastaić

Član smo


Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH)

Statut društvaOvdje možete preuzeti statut Društva Imago terapeuta Hrvatske - Statut-DITH