Edukacija

KLINIČKI TRENING iz Imago terapije odnosa (bračna i partnerska terapija) Hrvatska 2023/24 — međunarodna diploma


Trening vodi Klinička instruktorica i supervizorica s međunarodnom licencom: Dr. LJILJANA BASTAIĆ. U trening se primaju psihoterapeuti s licencom nekog od modaliteta ili terapeuti pred kraj treninga koji već rade s klijentima u superviziji. Početak novog sedmog ciklusa treninga predviđa se za jesen 2023. Prijave su u tijeku.

 Preuzmi dokument o treningu iz Imago terapije odnosa - sedmi ciklus jesen 2023.
TRENING iz SAVJETODAVNOG RADA prema principima Imaga – Hrvatska 2018/19 — međunarodna diploma


Trening vodi Klinička instruktorica i supervizorica s međunarodnom licencom: Dr. LJILJANA BASTAIĆ. U trening se primaju svi kandidati s visokom stručnom spremom koji žele unaprediti svoj savjetodavni stil rada s klijentima i osobe koje imaju potrebu da unaprijede svoje rukovodeće sposobnosti.