Mr. sc. Irena Čorko Meštrović

Mario Štefok
21. Studeni 2017.
Prof. Divna Jović
19. Listopad 2017.

Biografija

Struka:

psiholog, psihoterapeut

Specijalizacije:

Gestalt terapija, Imago terapija odnosa - u edukaciji

Članstvo u udruženjima i diplome:

Europska diploma za psihoterapiju, DGIPH i diploma Gestalt terapeuta

Vrste klijenata i/ili teškoća:

Uskoro više informacija.