Tamara Žakula Desnica

Prof. Divna Jović
19. Listopad 2017.
Višnja Matić
19. Listopad 2017.

Biografija

Struka:

mr. psiholog, prof.

Specijalizacije:

Imago terapija odnosa (završena supervizija), Edukacija iz Kognitivno - bihevioralne terapije, Edukacija iz Dječje i adolescentne psihoterapije

Članstvo u udruženjima i diplome:

pridruženi član Društva imago terapeuta Hrvatske

Vrste klijenata i/ili teškoća:

Partneri i bračni parovi