Dr. Ljiljana Bastaić

Dr. Jasna Burnać-Štefok
24. Kolovoz 2017.
Dr. Robert Duras
19. Listopad 2017.

Biografija

Struka:

liječnica, psihijatrica, psihoterapeutkinja

Specijalizacije:

Dinamska psihoterapija, Gestalt terapija, Imago terapija odnosa, Biodinamika

Članstvo u udruženjima i diplome:

EAP i evropska diploma za psihoterapiju, IRI i medunarodna diploma Imago terapeuta, prezentera i klinickog instruktora, DGIPH i diploma Gestalt terapeuta DITH

Vrste klijenata i/ili teškoća:

Adolescenti i odrasli u u akutnim i kroničnim krizama, narušeni bračni, partnerski i obiteljski odnosi. Rastava braka. Terapija polaznika psihoterapijskih edukacija. Supervizija psihoterapeuta.