Dr. Jasna Burnać-Štefok

Božena Razlog
8. Lipanj 2017.
Dr. Ljiljana Bastaić
12. Lipanj 2017.

Biografija

Struka:

specijalist psihijatar i psihoterapeut

Specijalizacije:

Imago terapija odnosa (terapeut i voditelj radionica za parove); obiteljska, bračna i partnerska terapija (terapeut i edukator); Gestalt terapija; Kibernetika psihoterapije; Biodinamika; Hipnoterapija

Članstvo u udruženjima i diplome:

DITH, međunarodna diploma iz Imago terapije odnosa, status Europski certificiranog psihoterapeuta (ECP) od 2006. godine

Vrste klijenata i/ili teškoća:

Partneri i bračni parovi koji žele razvijati kvalitetu partnerskog odnosa, unaprijeđivati međusobnu komunikaciju te spriječiti moguće probleme odnosa kroz svjesno razrješenje konflikta, Partneri i bračni parovi koji imaju problem u komunikaciji, Partneri i bračni parovi kod kojih je nastao složen poremećaj odnosa. Pojedinci koji žele učiti razvijati kvalitetan odnos.

Ostalo

37 godina staža (31 godina psihoterapeutskog staža)

Način rada uz primjenu Imago terapije odnosa: - Individualni rad s bračnim parovima i partnerima različite dobi tijekom dvanaest susreta. - Informativna predavanja o Imago terapiji odnosa. - Vikend radionice u trajanju od 20 školskih sati (asistent radionice suprug Mario Štefok). - Nakon završene Imago radionice prema potrebama učesnika nastavlja se grupni proces u trajanju od godinu dana (susreti jedanput mjesečno u trajanju od 10 šk. sati).