Prof. Divna Jović

Mr. sc. Irena Čorko Meštrović
19. Listopad 2017.
Tamara Žakula Desnica
14. Svibanj 2018.

Biografija

Struka:

psiholog

Specijalizacije:

Kognitivno bihevioralna terapija (2 godine), Gestalt terapija (u superviziji), Imago terapija odnosa (završena supervizija)

Članstvo u udruženjima i diplome:

Uskoro više informacija

Vrste klijenata i/ili teškoća:

Uskoro više informacija.